โลโก้เว็บไซต์ ร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใยวันเกษียณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใยวันเกษียณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 กันยายน 2565 - 23 กันยายน 2565

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรลำปาง

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยวันเกษียณ วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดการ คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา