โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการเทียบโอน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการเทียบโอน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 599 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กำหนดการเทียบโอน (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 
เทียบโอนการศึกษาแยกตามสาขาวิชา ต้องมาพร้อมกันเวลา 09.00 น.  แยกห้องเพื่อทำการเทียบโอนการศึกษาตามสาขาวิชา ดังนี้
- การบัญชี (อาคารบัญชี ห้อง 6-201) 
- การจัดการ        (อาคารคณะบริหารฯ ห้อง CB-106)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา