โลโก้เว็บไซต์ เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2559 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคาร 84พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์’ 59 พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 17 สิงหาคม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา