โลโก้เว็บไซต์ งานราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยวข้าววันพ่อ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 กรกฎาคม 2559 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 สิงหาคม 2559 - 11 สิงหาคม 2559



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา