โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กรกฎาคม 2559 - 28 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคปกติ)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา