โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยและปัญหาพิเศษ :The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยและปัญหาพิเศษ :The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 มีนาคม 2564 - 24 มีนาคม 2564

สถานที่ : MS Teams

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและปัญหาพิเศษในงานประชุมวิชาการ: The  Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นำเสนอผ่านช่องทาง Microsoft Teams  ทุกผลงานจะตีพิมพ์ในรูป Abstract proceedings ผลงานเรื่องเต็มจะพิจารณาตีพิมพ์ใน Journal of Science and Agricultural Technology Indexed in Google Scholar และ DOI 

          สามารถสมัครโดยส่งผลงาน ตั้งแต่วัน 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ sat.journal@edu.rmutl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 0 5392 1444 ต่อ 1506 


คลิก ดาวน์โหลด template 

     VICSAT 2021 English abstract template

     VICSAT 2021 full paper template
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา