โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียนพรรษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แห่เทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2559 - 14 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง- วัดมิ่งเมืองมูล

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา