โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 พฤศจิกายน 2563 - 22 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง

เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 
ลงทะเบียนและดูตารางเรียนผ่านระบบทะเบียนกลาง 
คลิก... https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา