โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มิถุนายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2563 - 10 มิถุนายน 2563

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา และ มทร. ล้านนา ลำปาง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 บนเวบไซต์และสื่อสังคมออนไลน์  ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563  ผ่านระบบออนไลน์                                                                

                                                 เวลา 08.00 – 09.00 น. นักศึกษาเข้าระบบ (รอ Link จากสำนักวิทยบริการ)

                                                 เวลา 09.00 -11.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

                                                 เวลา 11.00 -16.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะ และพื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา