โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 พฤษภาคม 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มิถุนายน 2563 - 29 มิถุนายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา