โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการศึกษา(ช่วงบ่าย) /Announcement of academic records (afternoon) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการศึกษา(ช่วงบ่าย) /Announcement of academic records (afternoon)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มีนาคม 2563 - 30 มีนาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการศึกษา(ช่วงบ่าย) /Announcement of academic records (afternoon)

30 มี.ค. 63 /30 Mar 20

 

https://reg.rmutl.ac.th/regis/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา