โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาทางวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัมมนาทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรการจัดการธุรกิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา