โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 มีนาคม 2563 - 4 มีนาคม 2563

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา