โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค 2/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค 2/2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา