โลโก้เว็บไซต์ คริสต์มาส 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คริสต์มาส 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ห้องเธียรเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา