โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ตรวจสอบตารางสอบ ได้ที่ 

https://regis.lpc.rmutl.ac.th/scd/exam.php?fbclid=IwAR09Z_A6SrEHS300zrI8YF9rRFmY3JYItVp5dBaxyCYt3m5I6j0oksnv4r8ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา