โลโก้เว็บไซต์ ทอดกฐินประจำปี 2562 มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทอดกฐินประจำปี 2562 มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา / วัดช่างเคียน จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา