โลโก้เว็บไซต์ สัมมนา โครงการ How to have self-confidence in speaking English | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัมมนา โครงการ How to have self-confidence in speaking English

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา