โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสา 904

จิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา