โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์สอนทบทวน/ สอนชดเชย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัปดาห์สอนทบทวน/ สอนชดเชย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562

สัปดาห์สอนทบทวน/ สอนชดเชยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา