โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการ “ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 สิงหาคม 2562 - 27 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง

ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา