โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค 1/2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 สิงหาคม 2562 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 305 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 มทร.ล้านนา ลำปาง 

ตรวจสอบตารางสอบ คลิก http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.phpออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา