โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 46 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 สิงหาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา