โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา