โลโก้เว็บไซต์ ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา