โลโก้เว็บไซต์ สานสัมพันธ์น้องพี่ RMUTLL 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สานสัมพันธ์น้องพี่ RMUTLL 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2562 - 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา