โลโก้เว็บไซต์ เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์/ปรับพื้นฐานวิชาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์/ปรับพื้นฐานวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 มิถุนายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง /อาคารแต่ละคณะ

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา