โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ /ประชุมผู้ปกครอง รหัส62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ /ประชุมผู้ปกครอง รหัส62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 มิถุนายน 2562 - 4 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ / ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา