โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 สิงหาคม 2562 - 3 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดพิธีซ้อมย่อยรับปริญญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียดคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา