โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2 โควตา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 เมษายน 2562 - 11 เมษายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา