โลโก้เว็บไซต์ ป๋าเวณีฮดน้ำดำหัวผู้อาวุโส62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ป๋าเวณีฮดน้ำดำหัวผู้อาวุโส62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 เมษายน 2562 - 26 เมษายน 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานป๋าเวณี "ฮดน้ำดำหัวผู้อาวุโส" 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารเนกประสงค์ กำหนดการคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา