โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 มีนาคม 2562 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา