โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา