โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา