โลโก้เว็บไซต์ งานสัปดาห์หนังสือ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานสัปดาห์หนังสือ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา