โลโก้เว็บไซต์ กีฬา สีสัมพันธ์ BALA 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กีฬา สีสัมพันธ์ BALA 61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562

สถานที่ : โรงยิมเนเซียม

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา