โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ Software License : ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor โปรแกรมสำหรับสร้างและแก้ไขไฟล์เอกสาร PDF | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ Software License : ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor โปรแกรมสำหรับสร้างและแก้ไขไฟล์เอกสาร PDF

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ใช้งานซอฟต์แวร์ Foxit PDF Editor
โปรแกรมสำหรับสร้างและแก้ไขไฟล์เอกสาร PDF ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท fujian foxit software development จำกัด และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

Foxit PDF Editor เป็นโปรแกรมนี้มีฟังก์ชันการแก้ไขเอกสาร PDF ที่หลากหลาย เช่น
- การแก้ไขข้อความ เพิ่มลบรูปภาพภายในเอกสาร (PDF Editor)
- การจัดเรียงหน้า สลับหน้า แยกหน้า หรือรวมเอกสาร (PDF Organize)
- การแปลงไฟล์เอกสาร PDF (PDF Convert) - การป้องกันเอกสาร PDF ด้วยรหัสผ่าน (PDF Protect)
- การลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิสก์ (PDF Digital Signature)

ศึกษาวิธีการติดตั้งและ Activate เพื่อใช้งาน Foxit PDF Editor ได้ที่ : https://download.rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา