โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา SAT Exhibition 2022 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา SAT Exhibition 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ พิษณุโลก (SAT Exhibition 2022) ในวันที่ 3 กันยายน2565 ณ อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย โดมี ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.โสภณา สำราญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ โดยการอบรมมีทั้งรูปแบบการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการจัดทำสื่อในการนำเสนองานภาษาอังกฤษ" และ "เทคนิคการพูดและบุคลิกภาพในการนำเสนองานในรูปแบบภาษาอังกฤษ" โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตร นอกจากนี้ หลังการฝึกอบรมมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนองานทางวิชาการแบบบรรยายภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะจัดในวันที่ 14 กันยายน 2565

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา