โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2565
จันทร์ 24 มกราคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สัมมนาเชิงวิชาการ ความทันสมัยทางการบัญชี
พุธ 29 ธันวาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ลำปาง ถ่ายทอดนโยบาย
อังคาร 28 ธันวาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ์ Talent Show
พุธ 22 ธันวาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1498

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา