โลโก้เว็บไซต์ รายงานติดตามOTOPmentor61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานติดตามOTOPmentor61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุม Conference รายงานติดตามผลโครงการ OTOPMentor'61
การประชุม Conference รายงานติดตามผลโครงการ OTOPMentor'61 ร่วมกับอาจารย์นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย 6 พื้นที่ โดยมีรองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา