โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการฝึกอบรมการใช้งานสื่อการเรียนการสอน e-Learning
เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกอบรมการใช้งา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา