โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการฝึกงาน/รับสมัครงาน
ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ENGINEEEING BIG CLEANING DAY ประจำปีการศึกษา 2564
เสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้
ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เกษียณอายุราชการ ปี 2564
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ไหว้ครูช่าง 64
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บวงสวงเจ้าพ่อ
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา