โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. (Big Day)  โค้งสุดท้าย | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) โค้งสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง นำคณะผู้บริหาร และบุคลาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
        กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 จากจุดห้าแยกหอนาฬิกา เข้าสู่ถนนบุญวาทย์ ตรงไปแยกศาลากลางเก่า สิ้นสุด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางเก่า เส้นทางที่ 2 จากจุดห้าแยกหอนาฬิกา เข้าสู่ถนนฉัตรไชย ตรงไปถึงแยกดอนปาน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมนตรี ตรงไปสิ้นสุด ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟลำปาง
        สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ โดยรับบัตรสองใบคือแบบแบ่งเขตเลือกคนดี และแบบบัญชีเลือกพรรคที่ใช่ ทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สายด่วน 1444 ,แอปพลิเคชั่นตาสับปะรด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง 054-820090 ต่อ 30,31,33
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : จตุพร โปธาคำ
        ที่มาของข่าว : ณัฐพรรณ  งามสม
        ภาพกิจกรรม
        RMUTLL ON VDO

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา