โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Learning Express 2023 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Learning Express 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เปิดรับสมัครนักศึกษา มทร. ล้านนา (ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี) เข้าร่วมโครงการ Learning Express 2023 (LeX 2023) ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงค์โปร์

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 12 วันเต็ม (27 มี.ค. - 7 เม.ย. 66) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

      1. ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking)

      2. ได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนและคณาจารย์จากหลากหลายสาขา

      4. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาและอาจารย์จากสิงคโปร์

      5. ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Singapore Polytechnic

คุณสมบัตินักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

    1. มีทัศนคติดีมองโลกในแง่บวก

    2. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

     3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

     4. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเวลากำหนด

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   ใบสมัคร LeX 2023.docx

 และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 Email: oir@edu.rmutl.ac.th หรือทาง  Facebook: Oir Rmutl

และส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มทร.ล้านนา

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

*กำหนดการ*

-กิจกรรมคัดเลือก 25 ก.พ. 66  (09.00-16.00 น.) ณ มทร.ล้านนา

-ประกาศผล 27 ก.พ. 66

-อบรม Design Thinking และ English for Communication  (จะแจ้งวันเวลาและสถานที่ให้ทราบภายหลัง)

-------ขอให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเพื่อน Facebook: oir rmutl เพื่อติดตามข่าวสารและกำหนดการกิจกรรม---------------


คลังรูปภาพ : LEX 2023


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา