โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) น่าน | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) น่าน ได้ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน โดยผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และคุณธัญชนก จอมทรักษ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) น่าน ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดน่าน และบริการให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการทำธุรกิจเชิงลึกแบบครบวงจร ให้กับ SME เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกแบบบรรจภัณฑ์และฉลาก แนวทางการต่อยอดธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ เป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา