โลโก้เว็บไซต์ BALA ลำปาง จัดโครงการอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

BALA ลำปาง จัดโครงการอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

15 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) จัดโครงการ BALA อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลานอาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

นายชัยณรงค์  จุ่มแปง นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการรักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นไม้ประดับที่สามารถนำไปปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนสิงหาคมนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ข่าว / ภาพ  :จารุวรรณ  สุยะ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา