โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนักวิจัย | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เชิญชวนนักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

#เปิดรับสมัคร หลักสูตร จับประเด็น (สุขภาวะ) ให้เป็นนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565 ในราคาพิเศษสุดๆ เพียง 890 บาท กับการเรียน onsite เต็มวัน รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คนเท่านั้น!

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะไขทุกข้อสงสัย ในประเด็น และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือ พร้อมชี้แนะลู่ทางการสร้างสรรค์เป็นนวัตรกรรม

ครั้งแรกกับความร่วมมือของ 2 สถาบันการเรียนรู้ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)
ร่วมกับ สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พบกันวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยการสแกน QR code หรือคลิกลิงก์นี้ 

หรือสามารถดูเพื่มเติม ได้ที่ Facebook


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา