โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ Developing Skills for Students and Alumni to Be Entrepreneurship ใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา | 08.30 - 12.00 น

พบกับวิทยากร

  • ดร.ณิชพัณณ์ ปีตินิยมโรจน์ หัวข้อ "Idea ที่แตกต่าง Mind set"
  • ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวข้อ "ลูกค้าคือใคร ใครคือลูกค้า"
  • ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย หัวข้อ "แหล่งเงิน คุมงบ คุ้มทุน"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิชาการ 053 921 444 ต่อ 1312


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา