โลโก้เว็บไซต์ รับสมัคร...ฟรี  สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน...อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมทดสอบ  Adobe Certified Associate (ACA) มาตรฐานสำหรับนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ (รอบคัดเลือก MOCK EXAM) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัคร...ฟรี สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน...อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมทดสอบ Adobe Certified Associate (ACA) มาตรฐานสำหรับนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ (รอบคัดเลือก MOCK EXAM)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รับสมัคร...ฟรี
สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน...อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมทดสอบ  Adobe Certified Associate (ACA) มาตรฐานสำหรับนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ (รอบคัดเลือก MOCK EXAM)

สมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 เมษายาน 2565

ช่องทางการรับสมัคร : https://bit.ly/3r7DOHK

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(รอบคัดเลือก MOCK EXAM) : วันที่ 26 เมษายาน 2565

ตารางการทดสอบ (รอบคัดเลือก MOCK EXAM)
- เชียงใหม่ วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
- ลำปาง วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 15-505 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ลำปาง
- ตาก วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ARC 404 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ตาก
- น่าน วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง ABL 301 ห้อง ABL301 อาคารเรียนฯ เกษตรชีวภาพ
มทร.ล้านนา น่าน
- พิษณุโลก วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 1462 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
- เชียงราย วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 503 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย

วิธีการสอบ

- ลักษณะของโจทย์ข้อสอบมีหลากหลาย เช่น ปรนัย (Multiple Choice, Multiple Choose) , การจำลองสถานการณ์ 

- โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

( หมายเหตุ :
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการสอบ Adobe Certified Associate (ACA) และหากผ่านการสอบจะได้รับ Adobe Certified

- ผู้เข้าสอบทุกรายจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตัวเอง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเข้ารับการทดสอบ)

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบรอบคัดเลือก : วันที่ 1 มิถุนายน 2565
(เพื่อเข้าร่วมการอบรมและทดสอบ Adobe Certified Associate (ACA))

ตารางการอบรม Onsite และสอบ Adobe Certified Associate (ACA)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
- วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565  (Adobe Photoshop) 
- วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565  (Adobe Illustrator) 
- วันที่ 10-11 มิถุนายน 2565  (Adobe Premiere Pro) 
(หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เบิกจากโครงการฯ)

รายละเอียดหลักสูตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
โทรศัพท์ 0 5392 144 4 ต่อ 1624 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา