โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าอบรม พ.ร.บ.สัตว์ทดลอง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงทะเบียนเข้าอบรม พ.ร.บ.สัตว์ทดลอง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่สนใจ เข้าลงทะเบียน เข้าอบรม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์

 

เชฺิญ CLICK


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา